Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Ambient noise and data quality analysis of strong motion stations in Inner Mongolia region
An Quan, Han Xiaoming, Bao Wenchao, Zhai Hao, Zhao Tiesuo, Zhao Xing
DOI: 10.11939/jass.2022021
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Classification evaluation of construction sites with thick overburden based on machine learning
Wang Zhekai, Tan Huiming, Gao Zhibing
DOI: 10.11939/jass.20220176
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Measurement method for isoseismal major and minor axes based on ellipse fitting algorithm
Liu Zhenbiao, Yu Yanxiang, Xiao Liang, Wu Qing
DOI: 10.11939/jass.20220160
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Relative motions between cross-fault sites resultd from the 1999 MW7.6 Taiwan Chi-Chi earthquake
Xu Longjun, Lü Miao, Zhang Heng, Yu Yue, Xie Lili
DOI: 10.11939/jass.20220170
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-field coupling numerical simulation study on delayed reactivation of hydraulic fracturing induced faults:A case study of induced earthquakes in the Fox Creek area of Canada
Leng Hong, Hu Jun
DOI: 10.11939/jass.20230070
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Teleseismic P-wave data reconstruction research based on compressive sensing theory
Yang Qiyan, Wu Qingju, Wei Yajie, Cao Jingjie, Cai Zhicheng, Yang Zhiquan, Sheng Yanrui
DOI: 10.11939/jass.20220197
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Determination of the radiated seismic energy for M≥6.0 earthquakes in the Qinghai-Xizang Plateau
Kong Handong, Liu Ruifeng, Bian Yinju, Liu Wei
DOI: 10.11939/jass.20220174
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A modified H-κ method for multiple layers obtains the structure below Lhasa
Wei WU, RiZheng HE, Xiao NIU, ZongXu LI, LiMin TANG
DOI: 10.11939/jass.20230019
[Abstract] [PDF]
Research on thermal recovery efficiency of dry hot rock based on a fully coupled thermal-hydro-mechanical model- Taking the GR1 well in Gonghe, Qinghai as an example
JiaHao LI, AiYu ZHU, GuangLei CUI, YingChun LI
DOI: 10.11939/jass.20240023
[Abstract] [PDF]
ANALYSIS OF MONITORING CAPABILITY OF STRONG MOTION SATION IN EASTERN GUANGDONG BASED ON THE PROBABILITY INTERVAL OF AMBIENT NOISE
DING Lisha, XIE Jianbo, WU Huadeng, LIAO Yifan, YE Shishan, LU Zijin, MA Jiemei, LV Zhonghang
DOI: 10.11939/jass.20220146
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of characteristics and failure mechanism of Paodili seismic landslide in Qingchuan County
Li Junyi, Luo Yonghong, Zhou Zan, Nan Kai
DOI: 10.11939/jass.20230058
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of seismic response characteristics of Lengzhuguan high and steep slope
Tang Tao, Wang Yunsheng, Wu Haochen, Liu Shicheng, Feng Zhuo, Zhan Mingbin
DOI: 10.11939/jass.20220121
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of moderate-strong seismicity in the western Ludong-Huanghai block and the influence from surrounding earthquakes
Li Mingxiao, Liu Jie, Xue Yan, Jiang Xianghua, Yuan Zhengyi, Yan Wei, Yu Lei
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Simulation of paleotectonic stress field of Silurian Longmaxi Formation in Wulong area of southeastern Chongqing
Pang Yizhen, Chen Kongquan, Zhang Peixian, He Guisong, Tang Jiguang, Zhang Douzhong, Gao Lingyu, Yan Chunming, Wang Yanfeng
DOI: 10.11939/jass.20230137
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of seismic b-value of Changning shale gas region, Sichuan, derived from dense seismic array measurements
Liu HUANG, Aihua ZHAO
DOI: 10.11939/jass.20230025
[Abstract] [PDF]
Analysis of earthquake sequence and seismogenic structure of the 2023 MS6.2 Jishishan earthquake, Gansu Province, China
Wang Shiguang, Xu Guangyin, Li Shuai, Yang Ting, Shi Lei, Zhang Long, Tang Fangtou, Fang Lihua
DOI: 10.11939/jass.20230007
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
High-resolution crustal S-wave velocity structure of the Abaga area of Xing'an-Mongolia Orogenic Belt inverted from ambient noise
Hui XU, QingJu WU
DOI: 10.11939/jass.20230067
[Abstract] [PDF]
YuanJie WANG, XiaoFen ZHAO, JunJie WANG, ZengPing WEN
DOI: 10.11939/jass.20230085
[Abstract] [PDF]
Machine Learning-Based Regional Seismic Motion Simulation
Kai CHEN, Hua PAN
DOI: 10.11939/jass.20230084
[Abstract] [PDF]
Preliminary analysis of the characteristics of Sichuan Maerkang earthquake swarm on June 10, 2022
Tong XU, BaoFeng ZHOU, XiaoMin WANG, YeFei REN
DOI: 10.11939/jass.20230072
[Abstract] [PDF]
Ground motion variability of a mountain-canyon site near a strike-slip fault considering uncertainty of source
Sibo MENG, ShiTao WEI, ZhongXian LIU, WenXuan LI, Ying LIU
DOI: 10.11939/jass.20230029
[Abstract] [PDF]
Changes of apparent resistivity before the 2022 Ms 6.9 Menyuan,Qinghai earthquake revealed by fault virtual dislocation model
XinYan LI, Tao JIE, XianWei CENG, Jin CUI, Xia LI
[Abstract] [PDF]
Rapid magnitude estimation based on multi-input Gaussian process regression
Qingxu ZHAO, YanWei WANG, Hongyan MO, ZhenZhong CAO
DOI: 10.11939/jass.20220223
[Abstract] [PDF]
Discussion on adjustment method of the characteristic period of site response spectrum with soft soil layer
Zhen CHEN, Bing HAO, YuanDong LI, ZhengHua ZHOU, Zhu BIAN, Yi HAN
DOI: 10.11939/jass.20220213
[Abstract] [PDF]
Background noise and data anomalies analysis of strong earthquakes
Quan AN
DOI: 10.11939/jass.20220211
[Abstract] [PDF]
Study on the regular deviations of spectral accelerations based on strong-motion records from KiK-net
MingMing YUAN, XiaoJun LI, Yushi WANG
DOI: 10.11939/jass.20230010
[Abstract] [PDF]
Evaluating Seismometer Orientation of ChinArray-I Using Teleseismic P-Waveand Rayleigh-Wave Polarization
GuiLing XU, WeiTao WANG, WeiWei XU, JI, SongYong YUAN
DOI: 10.11939/jass.20230062
[Abstract] [PDF]
High-resolution S-wave velocity structure of Lithosphere beneath North China Craton based on Eikonal surface wave tomography
ShiJun ZHONG, JianPing WU, ZhengYa SI, HongBin ZHU, Wei WANG
DOI: 10.11939/jass.20230052
[Abstract] [PDF]
Vulnerability Analysis of Masonry Structure under Induced Earthquake
YuanNing LI, ZengPing WEN, Chao XU, Fei GENG, ChunYao BU
DOI: 10.11939/jass.20230060
[Abstract] [PDF]
Zhaoyue GUO, LiJun CHANG
DOI: 10.11939/jass.20230055
[Abstract] [PDF]
Study on the empirical relationships among magnitude, depth and strong earthquake fault displacement
LongJun XU, XinZhi GAO,
DOI: 10.11939/jass.20230043
[Abstract] [PDF]
Influence of ground motion spectrum on the stability of loess slope
XueChen SUN, ChaoYu CHANG, JingShan BO, Fan FENG, HuaJun TIAN, DongLing ZHANG
DOI: 10.11939/jass.20230033
[Abstract] [PDF]
Hydraulic responses of groundwater-level in deep wells to the passage of a squall line: A case study from North China
XiaoLin YANG, Jing FENG, JinLing YANG, LiNa SU
DOI: 10.11939/jass.20220214
[Abstract] [PDF]
Relocation and seismogenic structure of the 2021 Guyuan earthquake swarm
Yingcai XU, XianWei ZENG, GuoFu LUO
DOI: 10.11939/jass.20230006
[Abstract] [PDF]
Study on seismicity characteristics of Ludong-Huanghai active block
MingXiao LI, Jie LIU, Yan XUE, XiangHua JIANG, ZhengYi YUAN, Wei YAN
DOI: 10.11939/jass.20220150
[Abstract] [PDF]
Study on Earthquake-triggered Landslides Recognition in Cloudy Areas
Wenwen QI, Chong XU
DOI: 10.11939/jass.20220168
[Abstract] [PDF]
Changbaishan Tianchi volcano geothermal system: magma chamber and hidden high-temperature geothermal resources
Jian ZHANG
DOI: 10.11939/jass.20220180
[Abstract] [PDF]
Earthquake loss prediction based on random forest
ZiHao LIANG, ZiFa WANG
DOI: 10.11939/jass.20220182
[Abstract] [PDF]
Study on Stress Field and Seismogenic Mechanism of the Xianyou Earthquake Swarm in Fujian
HaiLin YU, YongGe WAN, HuaWei CUI, XiaoShan WANG, ShaoHua HUANG
DOI: 10.11939/jass.20220204
[Abstract] [PDF]
Environmental Response Removal and Pre-earthquake Anomaly Extraction of Borehole Strain Data
KaiGuang ZHU, JiaMi WEN, MengXuan FAN, ZiNing YU, Ting WANG, Dedalo MARCHETTI, YiQun ZHANG, WenQi CHEN
DOI: 10.11939/jass.20220210
[Abstract] [PDF]
Seismogenic structure analysis of earthquake surface rupture zone in Maisu Fault
Wu Yifeng, Tang Fangtou, Jiang Xudong
DOI: 10.11939/jass.20220225
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Temporal convolution neural network model for simulation of site seismic effect
Hu Xiaohu, Chen Su, Jin Liguo, Fu Lei, Wang Suyang, Liu Xianwei
DOI: 10.11939/jass.20220226
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Strong ground motion simulation for the 2014 MW6.1 Ludian,Yunnan earthquake
Liu Yijun, Li Xiaojun, Zhao Xiaofen, Xu Chao, Wen Zengping
DOI: 10.11939/jass.20220216
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category
2024, 46(2): 1-2.
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The spatio-temporal evolution characteristics of the MS6.0 Barkam earthquake sequence in Sichuan on June 10,2022
Gong Yue, Long Feng, Zhao Min, Yang Peng, Wang Yuxi, Liang Mingjian, Qiao Huizhen, Wang Yuhang
2024, 46(2): 173-191. DOI: 10.11939/jass.20230104
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of earthquake swarms and foreshock sequences in Weixi-Qiaohou fault zone and its surrounding areas
Wang Guangming, Ouyang Xin, Liu Zifeng, Peng Guanling, Jiang Jinzhong
2024, 46(2): 192-207. DOI: 10.11939/jass.20230123
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect on the predictability of pattern informatics method related to selection of studied regions
Tian Weixi, Zhang Yongxian, Zhang Shengfeng, Zhang Xiaotao
2024, 46(2): 208-225. DOI: 10.11939/jass.20220113
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Statistical characteristics of enhanced seismicity before strong earthquakes based on earthquake cases in Chinese mainland
Hu Nan, Shi Fuqiang, Ji Lingyun, Liu Jie, Qi Yuping, Wang Guangming, Zhang Lifeng, Guo Lei
2024, 46(2): 226-241. DOI: 10.11939/jass.20230021
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The prolonged quiescence anomaly and the future trends of strong earthquakes in Yunnan region
Su Youjin, Sun Nan, Zhao Xiaoyan, He Suge, Zhang Qian
2024, 46(2): 242-256. DOI: 10.11939/jass.20230097
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Machine learning earthquake prediction method based on seismic activity images and its application in North China
Yin Xiaofei, Li Wenjun, Xu Yingcai, Zhang Xiaodong, Cai Jin’an
2024, 46(2): 257-272. DOI: 10.11939/jass.20230133
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Spatio-temporal distribution characteristics of the worldwide volcano activity and their implication to the strong earthquake trends
Shi Fuqiang, Wang Peng, Yang Chenyi, Wang Guangming, Liu Jie, Shao Zhigang, Wang Qinglin, Jia Ruo
2024, 46(2): 273-291. DOI: 10.11939/jass.20230120
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Variations of apparent resistivity before the 2022 MS6.9 Menyuan earthquake in Qinghai Province revealed by the virtual fault dislocation model
Li Xinyan, Xie Tao, Zeng Xianwei, Wei Dingjun, Cui Jin, Li Xia
2024, 46(2): 292-306. DOI: 10.11939/jass.20230027
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Mechanism analysis of spatial distribution of the geophysical observation anomalies before the 2013 Minxian-Zhangxian MS6.6 earthquake and the 2017 Jiuzhaigou MS7.0 earthquake
Yang Chenyi, Shi Fuqiang, Ji Lingyun, Yang Yihai, Su Lina, Yang Min, Zheng Yi
2024, 46(2): 307-326. DOI: 10.11939/jass.20230118
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Borehole strain data based seismicity prediction analysis using a neural network
Yu Zining, Li Haifeng, Jing Xilong, Chi Chengquan, Zheng Haiyong
2024, 46(2): 327-339. DOI: 10.11939/jass.20230122
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Statistical characteristics analysis on the relationship between radon anomalies and earthquakes in Yunnan region
Li Qiong, Fu Hong, Hu Xiaojing, Du jiayun, Yang Li
2024, 46(2): 340-352. DOI: 10.11939/jass.20230130
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]

WeChat